Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna dla petentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce

Utworzono dnia 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PETENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDCE z siedzibą w Rudce, kod pocztowy 17-123, ul. Brańska 13, NIP: 5431866149, REGON: 050853258

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mpientkowski@nanocom.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS - na podstawie:

- Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz

- Art. 9 ust.1 lit. g Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Luty 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny