Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wyprawka 300+ DOBRY START

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na okres zasiłkowy (2020/2021) będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,

- w wersji papierowej od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce ul. Brańska 13.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2020 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dla kogo świadczenie dobry start:

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie.

Zgodnie z § 4 ust. 2 – 3 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

–– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

–– przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

–– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

–– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem niepełnosprawności.

Komu nie przysługuje świadczenie dobry start:

Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia, świadczenie dobry start nie przysługuje:

–– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

–– na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Uwaga:

  Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Uwaga:

Zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia, przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu: (85) 730 58 55, 730 58 63

 

AKTUALNOŚCI:

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny